Hästunderstödda aktiviteter

Hästen har beskrivits som en symbol för människans själ och det finns stora likheter mellan hästar och människor. Precis som människor är hästar sociala varelser vars flockdynamik är mycket lik ett familjesystem. Forskning har visat att hästunderstödd terapi sänker blodtryck och puls, mildrar stress och minskar symtom på ångest och depression. Det som främst skiljer traditionella terapiformer från hästunderstödd terapi är att traditionella terapiformer förlitar sig huvudsakligen på det verbala språket medan hästunderstödd terapi drar nytta av hästens språk som på ett påtagligt sätt även inbegriper sinnesstämningar och intentioner som kanaliseras ordlöst genom kroppsspråket. En session brukar bestå av två delar, en del som utgörs av kommunikativa aktiviteter tillsammans med en eller flera hästar eller observation av hästar i interaktion med varandra, och en del som utgörs av reflekterande samtal som fokuseras på att förstå det som hänt under situationen med hästen eller hästarna och hur detta kan relateras till det egna livet. Även fotografering och/eller avmålning av hästar kan utgöra grunden för reflekterande samtal enskilt eller i grupp.

Fem konkreta förmågor som kan utvecklas specifikt just i relation med hästar är:

1) att identifiera egna och andras känslor

2) att identifiera egna och andras tankemönster

3) att identifiera kommunikationsmönster och hur det påverkar interaktionen med andra

4) att utveckla tillit till den egna förmågan att hantera utmaningar

5) att göra en konkret erfarenhet av hur tillit känns i kroppen.

 

 

Hästar är sociala varelser vars flockdynamik är mycket lik det familjesystem som råder hos oss människor

På vägen mot återhämtning

Efter en jobbig natt med tuffa upplevelser kan det vara riktigt skönt att gå en promenad tillsammans med en vän som följer utan att protestera eller argumentera. Till en början hänger irritationen efter nattens prövningar kvar i både kropp och själ och det är svårt att vara riktigt öppen för en annan individs perspektiv och försök till kontakt. Men efter en stund kan man riktigt se och känna hur harmonin infinner sig, kommunikationen kommer igång och hästen får en och annan klapp för gott samarbete under promenaden.

På vägen mot återhämtning